Skip to Content

Werken kruispunt Bosstraat - Monnikenhofstraat eind februari afgerond

De werken aan het kruispunt van de Bosstraat - Monnikenhofstraat in Berendrecht zullen op vrijdag 25 februari klaar zijn.

Het kruispunt zal dan volledig afgewerkt zijn. Het wordt een verhoogde inrichting in betonstraatstenen. De werken zullen 4 weken langer duren dan gepland was. Dit heeft meerdere redenen. De werf kreeg te maken met vandalisme en diefstal waardoor de rioleringswerken enkele keren moesten stilgelegd worden. Tevens bleek er een verhoogde concentratie aan arseen aanwezig in het bemalingswater dat werd opgepompt tijdens de rioleringswerken aan het kruispunt.

De kwaliteit van het opgepompte bemalingswater wordt tijdens rioleringsaanleg steeds opgevolgd. De concentratie was net hoger dan de aangevraagde lozingsnorm om op oppervlaktewater te mogen lozen. Deze verhoogde concentratie is van natuurlijke oorsprong en is vaak voorkomend in een poldergebied zoals Berendrecht.

De verhoogde arseenconcentraties zijn niet van menselijke oorsprong. Een direct gevaar voor de gezondheid is er niet. Er wordt geloosd op een regenwaterriolering, die rechtstreeks afstroomt richting oppervlaktewater. Het lozingswater wordt niet gebruikt voor menselijke consumptie en er is geen direct contact. Voor de komende rioleringswerken in de Bosstraat zal er een mobiele zuiveringsinstallatie geplaatst worden om het bemalingswater te zuiveren.

Bussen van De Lijn rijden vanaf maandag 28 februari opnieuw langs het kruispunt Bosstraat - Monnikenhofstraat.

Liesbeth Sleymer communicatieverantwoordelijke district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Rudi Sempels districtsschepen voor cultuur & erfgoed, evenementen, publiek domein, milieu, waterhuishouding, decentralisatie, lokaal sociaal beleid
Sandra Suykerbuyk districtsschepen bevoegd voor mobiliteit & verkeer, senioren, lokale economie, dierenwelzijn, groen, markten & foren, lokaal sociaal beleid

 

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht