Skip to Content

Werken in De Keyserhoeve en Putsebaan

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo legt nieuwe voetpaden en nieuwe verlichting aan in de De Keyserhoeve. Het district legt ook een verkeersplateau aan ter hoogte van het kruispunt Conterscherp en Zuidvest. In de Putsebaan worden er enkele betonplaten vernieuwd. De werken starten vanaf dinsdag 19 april.

De Keyserhoeve

Vanaf dinsdag 19 april legt aannemer Verbruggen in de De Keyserhoeve nieuwe voetpaden aan, vanaf de IJzerenwegstraat tot de Zoutedijk. Ook zal er nieuwe verlichting geplaatst worden. De werken starten aan de IJzerenwegstraat. Er wordt telkens aan 1 zijde van de straat gewerkt.

  • 19/04 – 24/04: van huisnummer 92 tot en met 102
  • 25/04 – 29/04: van huisnummer 87 tot en met 93
  • 2/05 – 22/05: aanleg verkeersplateau
  • 23/05 – 30/05: van huisnummer 67 tot en met 85

De aanleg van de nieuwe voetpaden duurt tot eind augustus. Tijdens het bouwverlof in juli werkt de aannemer niet.

Verkeersplateau De Keyserhoeve – Conterscherp - Zuidvest

In de De Keyserhoeve legt de aannemer een nieuw verkeersplateau aan. Vanaf maandag 2 mei tot en met vrijdag 20 mei zal het kruispunt De Keyserhoeve – Conterscherp – Zuidvest afgesloten zijn voor het verkeer. 

Putsebaan

In de Putsebaan moeten er betonplaten vernieuwd worden. Vanaf donderdag 21 april tot en met maandag 9 mei legt de aannemer nieuwe betonplaten voor huisnummers 8, 1 tot en met 5 en 7 tot en met 11.

Story image

Omleidingen

Van dinsdag 19 april tot en met vrijdag 22 mei is de De Keyserhoeve afgesloten voor het doorgaand verkeer door de werken aan de Putsebaan en de aanleg van het verkeersplateau. Plaatselijk verkeer kan de straat inrijden. Daarna geldt er éénrichtingsverkeer in de De Keyserhoeve richting Putsebaan tot het einde van de werken.

Tijdens de werken aan de Putsebaan wordt het gedeelte tussen de IJzerenwegstraat en de Fregatstraat volledig afgesloten voor het verkeer. Plaatselijk verkeer kan de Aakstraat inrijden.

Bussen van De Lijn volgen omleidingen:

Van dinsdag 19 april tot en met zondag 22 mei rijden de bussen door de Zandvlietse Dorpstraat:

  • Richting Zandvliet: normale reisweg tot Zoutestraat – rechts Zandvlietse Dorpstraat – rechts Antwerpsebaan en verder de normale reisweg
  • Richting Antwerpen: normale reisweg tot Antwerpsebaan – links Zandvlietse Dorpstraat – links Zoutestraat en verder de normale reisweg

Vanaf maandag 23 mei tot het einde van de werken rijden de bussen in 1 richting door de Zandvlietse Dorpstraat:

  • Richting Antwerpen: normale reisweg tot Antwerpsebaan – links Zandvlietse Dorpstraat – links Zoutestraat en verder de normale reisweg 
Liesbeth Sleymer communicatieverantwoordelijke district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Rudi Sempels districtsschepen voor cultuur & erfgoed, evenementen, publiek domein, milieu, waterhuishouding, decentralisatie, lokaal sociaal beleid
Sandra Suykerbuyk districtsschepen bevoegd voor mobiliteit & verkeer, senioren, lokale economie, dierenwelzijn, groen, markten & foren, lokaal sociaal beleid

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht