Skip to Content
Vertraging werken Bosstraat

Vertraging werken Bosstraat

Vanaf 26 februari wordt het kruispunt Bosstraat-Monnikenhofstraat terug opengesteld voor alle verkeer. De rioleringswerken in de Bosstraat worden uitgesteld naar een latere datum.

De rioleringswerken in de Bosstraat gaan niet van start. Dit als gevolg van onvoorziene omstandigheden die werden vastgesteld tijdens de rioleringsaanleg aan het kruispunt Bosstraat-Monnikenhofstraat. Daar bleek er een verhoogde concentratie aan arseen in het bemalingswater aanwezig, hoger dan de aangevraagde lozingsnorm om op oppervlaktewater te mogen lozen.

Deze verhoogde concentratie is van natuurlijke oorsprong en is vaak voorkomend in een poldergebied. De verhoogde arseenconcentraties zijn niet van menselijke oorsprong. Er is geen direct gevaar voor de gezondheid.

Wegens de overschrijding van de lozingsnorm mag er niet langer bemalingswater geloosd worden zonder een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Hiervoor dient een extra omgevingsvergunning aangevraagd te worden welke een viertal maanden in beslag kan nemen.

Er wordt verwacht dat de werken na het bouwverlof, augustus 2022, terug kunnen hervat worden.

Liesbeth Sleymer communicatieverantwoordelijke district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Rudi Sempels districtsschepen voor cultuur & erfgoed, evenementen, publiek domein, milieu, waterhuishouding, decentralisatie, lokaal sociaal beleid

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht