Skip to Content

Stad verwelkomt elektrische deelfietsen Donkey Republic in Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Op 9 augustus startte Donkey Republic met de uitrol van 1.650 elektrische deelfietsen in 32 gemeentes binnen de Antwerpse vervoerregio en het Waasland. De eerste fietsen staan momenteel al in centrum Antwerpen en de andere locaties volgen in de komende maanden. Dit najaar zijn ook districten Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo aan de beurt, waar dit een welkome aanvulling is op het bestaande mobiliteitsaanbod. Zo wil de stad blijven inzetten op de bereikbaarheid van deze districten.

Dit najaar doen de deelfietsen van Donkey Republic hun intrede in de districten Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Ze zijn telkens terug te vinden in daarvoor ingerichte ‘hubs’ of dropzones, waar mogelijk rond multimodale knooppunten en strategische locaties. De exacte locaties daarvoor zijn nu bepaald.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Voor de districten Ekeren en Berendrecht – Zandvliet – Lillo is de komst van de elektrische deelfietsen van Donkey Republic zeer goed nieuws. Deze districten liggen te afgelegen om gebruik te kunnen maken van het Velo-deelsysteem dat opereert vanuit het stadscentrum, maar de Donkey’s bieden een oplossing op maat voor wie vanuit de noordelijke districten iets langere afstanden wil afleggen, professioneel of creatief. Op die manier boeken we winst voor onze modal shift."

De uitrol is een belangrijke stap vooruit in de bereikbaarheid van deze districten, omdat zij niet beschikken over het Antwerpse Velo systeem. In Ekeren zullen in eerste instantie 5 elektrische en 152 gewone fietsen worden uitgezet. In Berendrecht-Zandvliet-Lillo zijn dat er 4 elektrische en 32 gewone. Nadien volgt er een evaluatie, aan de hand van data die Donkey Republic zullen aanleveren.

Ekers districtsschepen voor mobiliteit Marc Elseviers: "Door te investeren in dit project, investeren we in een betere mobiliteit voor onze Ekerenaar. Meermaals vroegen de mensen wanneer we in Ekeren een deelfietssysteem zouden krijgen. Ik ben zeker dat dit een antwoord is op die vraag."
Districtsschepen voor mobiliteit Berendrecht-Zandvliet-Lilo Sandra Suykerbuyk: "Deelmobiliteit was tot nu toe de ontbrekende schakel in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.  Met de komst van de Donkey deelfietsen hopen we alvast een stukje tegemoet te komen aan de noden van onze inwoners zodat we ons per elektrische fiets makkelijker kunnen verplaatsen naar onze buurgemeenten en het havengebied.  Ook de fietsinfrastructuur in onze dorpskernen en daarbuiten zullen de volgende jaren mee moeten evolueren. De fiets verdient immers een prominente en veilige plek in ons straatbeeld!"

Donkey Republic is met 16.000 fietsen in 71 steden een succesvol en betrouwbaar deelfietsensysteem. De fietsen zullen de komende weken en maanden over de Antwerpse vervoerregio worden verspreid.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Sandra Suykerbuyk districtsschepen bevoegd voor mobiliteit & verkeer, senioren, lokale economie, dierenwelzijn, groen, markten & foren, lokaal sociaal beleid
Frederik Elsermans Kabinetsmedewerker schepen Kennis
Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht