Skip to Content

Raadscommissie op maandag 17 juni en districtsraad op maandag 24 juni.

Teksten ontwerpbesluitenbundel onder embargo tot en met maandag 24 juni 2024.

De raadscommissie van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo vindt plaats op maandag 17 juni in het districtshuis in Berendrecht (Antwerpsebaan 140) en de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo op maandag 24 juni in het Raadshuis in Lillo (Havenmarkt 3).

Beiden starten om 20 uur.

De raadscommissie start met een toelichting over de Trage Wegen gegeven door Wim Seghers en Pieter Linders. ​ Aansluitend volgt de dagorde raadscommissie.

In bijlage vindt u de dagorde.

Vragenhalfuurtje

Het vragenhalfuurtje - voorafgaand aan de districtsraad - is zowel fysiek als digitaal. Bewoners kunnen hun vragen op twee manieren stellen, namelijk:

  1. digitaal overmaken tot maandag 24 juni om 09.30 uur. Op de gestelde vragen ontvangen ze een antwoord binnen de 30 dagen via mail;
  2. fysiek aanwezig zijn om 19.30 uur.
Dagorde districtsraad BZL 24 juni 2024.pdf 69 KB
Liesbeth Sleymer communicatieverantwoordelijke district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 

 

 

 

 

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht