Skip to Content

Raadscommissie op dinsdag 21 mei en districtsraad op maandag 27 mei

Teksten ontwerpbesluitenbundel onder embargo tot en met maandag 27 mei 2024.

De raadscommissie van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo vindt plaats op dinsdag 21 mei en de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo op maandag 27 mei.

Beiden starten om 20 uur en gaan door in het districtshuis in Berendrecht, Antwerpsebaan 140.

De raadscommissie start met een toelichting gegeven door Koen Van Beveren: 'Een kerncentrale: uitdagingen in ontmanteling en uitbatingsverlenging.' Aansluitend volgt de dagorde raadscommissie.

In bijlage vindt u de dagorde en het ontwerpbesluitenbundel.

Vragenhalfuurtje

Het vragenhalfuurtje - voorafgaand aan de districtsraad - is zowel fysiek als digitaal. Bewoners kunnen hun vragen op twee manieren stellen, namelijk:

  1. digitaal overmaken tot maandag 27 mei om 09.30 uur. Op de gestelde vragen ontvangen ze een antwoord binnen de 30 dagen via mail;
  2. fysiek aanwezig zijn om 19.30 uur.
Dagorde districtsraad 27 mei 2024.pdf - 73 KB Ontwerpbesluitenbundel districtsraad 27 mei 2024.pdf - 2 MB
Liesbeth Sleymer communicatieverantwoordelijke district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 

 

 

 

 

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht