Persuitnodiging: Eerste kinderraad komt samen

Op woensdag 30 november komt de eerste kinderraad van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo van schooljaar 2022-2023 bij elkaar. De kinderraad vertegenwoordigt de stem van de kinderen van het district.

Tijdens de eerste kinderraad krijgen de kinderen uitleg over de werking en bekijken ze de agendapunten van het schooljaar. Daarna komt het thema ‘Ons district, bekeken door een kinderbril’ aan bod. Wat vinden de kinderen van ons district? Is het veilig om naar school te gaan? Zijn er voldoende vrijetijdsactiviteiten? Wat doen we om onze dorpen aangenamer maken? De kinderen geven dan zelf ideeën, suggesties en tips.

De kinderraad komt 3 maal per schooljaar samen. De vergaderingen gaan steeds door op een woensdagnamiddag en elke keer bespreken de kinderen een ander thema. Elk schooljaar is er ook een 'doe-moment'. Tijdens deze bijeenkomsten leren de kinderen op een leuke manier discussiëren, luisteren, samenwerken, hun mening geven en elkaar respecteren.

De pers is van harte welkom op de eerste kinderraad op woensdag 30 november om 14.15 uur in vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66 te Zandvliet.

Pascale De Langhe districtsschepen voor jeugd, wijkoverleg en decentralisatie
Liesbeth Sleymer communicatieverantwoordelijke district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht