Kunstwerk Wesley Vanreusel krijgt de naam ‘Polderkracht’

Kunstwerk Wesley Vanreusel krijgt de naam ‘Polderkracht’

Zondag 4 februari werd onder grote belangstelling een nieuw kunstwerk van Wesley Vanreusel ingehuldigd op het pleintje aan de Antwerpsebaan-Kalmthoutsebaan. Bewoners hadden vooraf inspraak gekregen bij de thema’s die Wesley in het kunstwerk aan bod laat komen (molen, reiger, kievit, gansrijden).

Na de inhuldiging kregen ze ook de kans om een naam voor het kunstwerk voor te stellen. Er kwamen 66 voorstellen binnen, van ludiek, over poëtisch tot kort en krachtig.

De driekoppige jury bestaande uit kunstenaar Wesley Vanreusel, districtsschepen voor cultuur Rudi Sempels en een medewerker van het vrijetijdscentrum kozen voor ‘Polderkracht’, bedacht door Karine Vervloet.

'Polderkracht' beschrijft zeer goed wat het kunstwerk verbeeldt: de eigenheid en de tradities van Berendrecht en Zandvliet, en de verbondenheid van de mensen in deze polderdorpen.

An Theunis communicatieverantwoordelijke, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Rudi Sempels districtsschepen voor cultuur & erfgoed, evenementen, publiek domein, milieu, waterhuishouding, decentralisatie, lokaal sociaal beleid

 

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht