Kinderraad zet 2024 digitaal bewust in

De eerste kinderraad van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo staat volledig in het teken van sociale media. Op deze manier wil het district kinderen (en hun ouders) sensibiliseren om bewust, veilig en gezond om te gaan met sociale media.

Samen met de kinderen gaat het district op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Wat betekenen 'sociale media' voor hen?
  • Welke kanalen gebruiken ze vooral?
  • Kennen ze de positieve en negatieve gevolgen van sociale media?
  • Hoe belangrijk vinden ze privacy op sociale media?

De pers is van harte welkom op de eerste kinderraad in aanwezigheid van districtsschepen voor jeugd Pascale De Langhe op woensdag 10 januari om 14.30 uur in vrijetijdscentrum De Schelde (De Keyserhoeve 66, 2040 Zandvliet).

Pascale De Langhe districtsschepen voor jeugd, wijkoverleg en decentralisatie
An Theunis communicatieverantwoordelijke, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 

 

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht