Inhuldiging kunstwerk Wesley Vanreusel

Inhuldiging kunstwerk Wesley Vanreusel

Vanmiddag huldigde districtsschepen Rudi Sempels, samen met ​Zandvlietenaar Wesley Vanreusel (kunstenaar-ambachtsman), het nieuwe kunstwerk ter hoogte van het kruispunt Antwerpsebaan-Kalmthoutsebaan feestelijk in. De kunstenaar ontwierp op vraag van het district een kunstwerk, vertrekkende vanuit ideeën van de bewoners.

Kunstwerken in Berendrecht-Zandvliet-Lillo

De Monniken (Berendrecht), het Lauwke van 't Licht (Lillo) en de Flierefluiter (Zandvliet) zijn gekende kunstwerken in het straatbeeld. Het district wil naast de al bestaande kunstwerken ook een reeks nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte plaatsen. Het eerste was het ‘DNA van de Polder’ ter gelegenheid van 900 jaar Berendrecht-Zandvliet. Daar kwam vorig jaar met '- Release…' van Sergio De Beukelaer een opvallend en modern kunstwerk bij.  

Nieuw kunstwerk Wesley Vanreusel

Kunstenaar-ambachtsman Wesley Vanreusel is meer een lokale bekendheid, in het verenigingsleven, en ook als hoefsmid. Zijn passie voor de polderdorpen staat buiten kijf. Hij wilde een grote totem creëren met 4 Polderse thema’s die de eigenheid van Zandvliet en Berendrecht benadrukken. Via een online bevraging kwamen er 39 suggesties binnen. Heel veel voorstellen gingen over dieren: gans, reiger, kievit, pauw, boerenpaard, rat, … Daarnaast ook over landschappen en erfgoed: natuur, industrie, molen, gansrijden, tulpen …

Wesley selecteerde 4 thema’s die aan de bewonersvragen tegemoet kwamen en ook in evenwicht waren met elkaar: molen (onroerend erfgoed), gans en boerenpaard (roerend erfgoed), reiger (Berendrecht/polderlandschap met grachten en welen), kievit (Zandvliet/akkerland en hooilanden van de polder).

Aan de inhuldiging ging heel wat werk vooraf. Van de eerste schetsen tot het plooien en smeden van de vlammen en de figuren in zijn eigen atelier. Voor de montage, het lakwerk en de plaatsing werkte Wesley samen met lokale ondernemers.

Quote Wesley Vanreusel: "Het was een leuke opdracht om te doen omdat het thema nauw aansluit bij de bewoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Ik vond het erg belangrijk om aan de slag te gaan met de inbreng van de bewoners, zowel in de keuze van de thema's, als in de keuze van de naam van het kunstwerk."

Kunstwerk zoekt naam

Vanaf 4 februari kan iedereen na de inhuldiging voorstellen indienen voor een passende naam voor het kunstwerk. Dit kan via www.kunstindepolder.be tot 18 februari. De kunstenaar maakt samen met het districtsbestuur een keuze uit de ingezonden voorstellen.

Story image

 

Story image
Story image
Story image
Story image

Copyright foto's: ©Tom Cornille

Rudi Sempels districtsschepen voor cultuur & erfgoed, evenementen, publiek domein, milieu, waterhuishouding, decentralisatie, lokaal sociaal beleid
An Theunis communicatieverantwoordelijke, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht