Skip to Content
Heropstart aanleg Bosstraat

Heropstart aanleg Bosstraat

Begin augustus start de heraanleg van de Bosstraat. Eerst wordt het kruispunt Monnikenhofstraat - Bosstraat opnieuw aangelegd.

Als gevolg van onvoorziene omstandigheden tijdens de rioleringswerken aan het ​ kruispunt Bosstraat-Monnikenhofstraat, konden de werken in februari niet voortgezet worden. Ondertussen werd er een extra omgevingsvergunning verkregen en kunnen de werken vanaf augustus opnieuw starten.

Kruispunt Monnikenhofstraat - Bosstraat

Het kruispunt Monnikenhofstraat-Bosstraat zal opnieuw aangelegd worden. Door een fout in het ontwerp is het kruispunt niet veilig. Op dinsdag 2 augustus wordt er gestart met de gedeeltelijke opbraak van het kruispunt. Vanaf woensdag 3 augustus tot en met vrijdag 26 augustus wordt het kruispunt heraangelegd. Het doorgaand verkeer volgt een omleiding.

Bussen van De Lijn rijden als volgt:

 • Richting Antwerpen: normale reisweg tot Dorpstraat - rechtdoor Dorpstraat - links Schouwvegerstraat - links Antwerpsebaan - rechts Cecilianenstraat - links Franciscanenstraat - rechts Dominicanenstraat - rechts Kruisbos - links Predikherenbos- rechts Monnikenhofstraat en verder de normale reisweg.
 • Richting Zandvliet: normale reisweg tot Monnikenhofstraat - links Predikherenbos - rechts Kruisbos - links Dominicanenstraat - links Franciscanenstraat - rechts Cecilianenstraat - links Antwerpsebaan - rechts Schouwvegerstraat - rechts Dorpstraat en verder de normale reisweg.
 • Niet bediende haltes: Solftplaats en Kleine Bredestraat
 • Er worden vervanghaltes voorzien ter hoogte van de Dorpstraat en het Kruisbos.

Heraanleg Bosstraat

Fase 1

Vanaf maandag 8 augustus tot en met januari 2023 wordt de Bosstraat - vanaf de Monnikenhofstraat tot aan de Kapelstraat - heraangelegd.

 • De aannemer legt de hoofdriolering aan vanaf de Monnikenhofstraat richting Kapelstraat. Aansluitend wordt er 'minder hinder steenslag' aangelegd.
 • Het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven in de
  • Bergenhoeve
  • Breedsteert
  • zijstraat van de Bosstraat tegenover Breedsteert
  • Monnikenhofstraat (verbinding tussen de Bosstraat en de Monnikenhofstraat).
 • Vanaf 2 augustus zal de aannemer de werf reeds voorbereiden.
 • De rioleringswerken duren tot eind september. Daarna volgen de huisaansluitingen en wordt de fundering aangelegd en de straat verder afgewerkt.

Fase 2

Start midden september 2022 tot maart 2023. De ​ werken lopen vanaf de Kapelstraat (inclusief kruispunt) tot en met de Steenovenstraat.

 • De aannemer legt de hoofdriolering aan vanaf de Kapelstraat richting Steenovenstraat. Aansluitend wordt er 'minder hinder steenslag' aangelegd.
 • Het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven in de Kapelstraat en in de Monnikenhofstraat, zijstraat van de Bosstraat.
 • Na de rioleringswerken volgen ook de huisaansluitingen, fundering en afwerking van de straat.
Liesbeth Sleymer communicatieverantwoordelijke district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Rudi Sempels districtsschepen voor cultuur & erfgoed, evenementen, publiek domein, milieu, waterhuishouding, decentralisatie, lokaal sociaal beleid
Sandra Suykerbuyk districtsschepen bevoegd voor mobiliteit & verkeer, senioren, lokale economie, dierenwelzijn, groen, markten & foren, lokaal sociaal beleid

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht