Fietsveiligheid verhogen aan kruispunt  Windmolenweg - Berendrechtsvoetpad

Fietsveiligheid verhogen aan kruispunt Windmolenweg - Berendrechtsvoetpad

Om het kruispunt Windmolenweg - Berendrechtsvoetpad veiliger te maken voor fietsers, wordt een gedeelte van het Berendrechtsvoetpad voor het kruispunt met de Windmolenweg heringericht.

In het Berendrechtsvoetpad, naast Windmolenweg 53, krijgt het fietspad een nieuwe aansluiting op het kruispunt. Het huidige fietspad gaat rechtdoor tot aan het kruispunt. Dit gedeelte wordt onthard en ingezaaid met gras. De fietsbeugels worden verwijderd. Het nieuwe gedeelte van het fietspad krijgt een S-vorm en wordt aangelegd in beton. Het sluit enkele meters verder aan op de Windmolenweg om de veiligheid van de fietsers te verhogen en meer zichtbaarheid te scheppen.

De werken starten op dinsdag 2 juli:

  • Fase 1: van dinsdag 2 juli tot en met vrijdag 5 juli. Het fietspad in beton wordt aangelegd. Aan het kruispunt Windmolenweg - Berendrechtsvoetpad is er geen autoverkeer mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen de Windmolenweg gebruiken. Het noordelijk deel van het Berendrechtsvoetpad (richting Zandvlietse Dorpstraat) is afgesloten. Het zuidelijk gedeelte, vanaf de molen tot de Windmolenweg, kan wel gebruikt worden door fietsers en voetgangers.
  • Fase 2: van zaterdag 6 juli tot en met dinsdag 16 juli moet het beton uitharden. Autoverkeer kan de Windmolenweg opnieuw gebruiken. Het noordelijke deel van het Berendrechtsvoetpad blijft afgesloten.
Story image
Rudi Sempels districtsschepen voor cultuur & erfgoed, evenementen, publiek domein, milieu, waterhuishouding, decentralisatie, lokaal sociaal beleid
An Theunis communicatieverantwoordelijke, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht