Eenrichtingsverkeer kruispunt Antwerpsebaan - Schouwvegerstraat

Eenrichtingsverkeer kruispunt Antwerpsebaan - Schouwvegerstraat

Ter hoogte van het kruispunt Antwerpsebaan - Schouwvegerstraat plaatst district Berendrecht-Zandvliet-Lillo schampblokken.

In de bocht ter hoogte van Schouwvegerstraat 37 worden schampblokken geplaatst. Voertuigen kunnen hierdoor niet meer in de groenzone en op het voetpad rijden wat zorgt voor bescherming van de voetgangers.

De werken starten op maandag 1 juli en duren tot en met donderdag 4 juli. Er geldt éénrichtingsverkeer in de Antwerpsebaan en de Schouwvegerstraat. Het verkeer komende vanuit de haven rijdt richting Schouwvegerstraat naar Berendrecht. Het verkeer komende vanuit het dorp rijdt richting Antwerpsebaan naar de haven. ​

Story image
Rudi Sempels districtsschepen voor cultuur & erfgoed, evenementen, publiek domein, milieu, waterhuishouding, decentralisatie, lokaal sociaal beleid
An Theunis communicatieverantwoordelijke, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht