Districtsraad op maandag 24 april

Teksten ontwerpbesluitenbundel onder embargo tot en met maandag 24 april 2023.

Er vindt deze maand geen raadscommissie plaats.

De districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo vindt plaats op maandag 24 april om 20 uur in het districtshuis van Berendrecht, Antwerpsebaan 140.

In bijlage vindt u de dagorde en het ontwerpbesluitenbundel.

Vragenhalfuurtje

Het vragenhalfuurtje - voorafgaand aan de districtsraad - is zowel fysiek als digitaal. Bewoners kunnen hun vragen op twee manieren stellen, namelijk:

  • digitaal overmaken tot maandag 24 april om 09.30 uur. Op de gestelde vragen ontvangen ze een antwoord binnen de 30 dagen via mail;
  • fysiek aanwezig zijn om 19.30 uur.
Dagorde districtsraad 24 april 2023.pdf 66 KB Ontwerpbesluitenbundel districtsraad 24 april 2023.pdf 106 KB
Liesbeth Sleymer communicatieverantwoordelijke district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht