Skip to Content
Berendrecht-Zandvliet-Lillo geeft toelage voor lichtjes

Berendrecht-Zandvliet-Lillo geeft toelage voor lichtjes

Kerstverlichting zorgt voor een warme sfeer tijdens de donkerste maanden van het jaar. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo roept daarom bewoners op om de eigen buurt of straat te verlichten en zorgt voor een financieel duwtje in de rug.

Sfeervolle straatverlichting maakt de wintermaanden heel wat gezelliger. Vanaf 1 december ontsteekt het district daarom de kerstverlichting aan het districtshuis, de Solftplaats, de Botermarkt en de Havenmarkt. Om ook bewoners te stimuleren om hun straat of buurt te verlichten, biedt het district hen hiervoor een toelage aan.

Tot en met 31 december 2021 kan elke bewonersgroep of straat een toelage aanvragen voor ledverlichting via de verenigingendatabank (formulier '2021 District Berendrecht Zandvliet Lillo - Stadsmakers - Activiteitstoelage').

  • De toelage dient voor de gezamenlijke aankoop van buitenverlichting voor
    ​voorgevels, opritten of voortuinen in de straat van de aanvrager.
  • De toelage bedraagt maximum 300 euro.
  • Maximum 2 aanvragen per straat/bewonersgroep (uitgezonderd lange straten).

Meer info

Stadsmakers district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Stadsmakers.2040@antwerpen.be
03 338 39 79

 

Over District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is één van de 9 districten van de stad Antwerpen. 

In deze newsroom vind je de persberichten die district Berendrecht-Zandvliet-Lillo uitstuurt. 

Op www.berendrechtzandvlietlillo.be lees je meer nieuws over het district en vind je informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, stadsmakers enzovoort).

Volg district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ook op Facebook en Instagram.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 140
2040 Berendrecht